Momenteel is er in de media veel te doen over de grijze Noordzee garnaal – door de schaarste is er zeer weinig aanbod en stijgt de prijs van de grijze garnaal & dus ook van de grijze garnalenkroket ervan tot (on)gekende hoogtes binnen de horecasector & daarbuiten.
Meerdere media gaven afgelopen week uitvoerig aandacht aan de huidige problematiek zoals het artikel van de VRT, De Tijd of  Het Nieuwsblad.

Voldoende stof voor ons om hier als ervaren producent van garnaalkroketten voor de horeca om ons licht te werpen op de situatie.
Naar onze mening is het momenteel ’the perfect storm’, waarbij meerdere effecten terzelfder tijd inspelen op de aanbod van de grijze Noordzee garnalen:

  • momenteel is het laagseizoen, m.a.w. zijn er klassiek veel minder garnalen te vangen.
  • voorbije maanden was het zeer slecht weer met meerdere stormen, zo kregen wij er volgens de gegevens van het KMI sinds oktober 2023 reeds 9 te verwerken.
    Hierdoor konden de schepen telkens, gedurende enkele dagen, niet uitvaren, waardoor er opnieuw minder gevangen werd.
  • vele ‘jagers’ in de zee, zijnde de vissen die leven van de garnalen. Meest aangehaald is de wijting.
  • vangstbeperkingen opgelegd door MSC (Marine Stewardship Counsil) in het kader van het bestendigen van de populatie binnen hun werkkader voor duurzame visvangst. De vissers mogen tijdelijk minder op zee, eerst werd dit beperkt tot 60u, op het moment van schrijven is dit nog 24u per week, wat opnieuw tot minder vangsten leidt.

Nu dit alles samen speelt, valt het aanbod van dit natuurlijk product sterk terug. Echter leert de geschiedenis ons dat we hier niet meteen moeten panikeren. Enkele jaren geleden werden we geconfronteerd met eenzelfde scenario & bijhorende prijzen. Een jaar later was het seizoen zo goed dat de prijs de jaren erop zeer laag bleef. Het kan dus met andere woorden snel keren.

Wij bij Seastorm blijven de vinger aan de polsen houden en proberen ons nog steeds van de nodige voorraad te voorzien. Zolang dit lukt, kunnen wij ook grijze garnaalkroketten blijven aanbieden. We hopen dit te kunnen doen tot aan het hoogseizoen deze zomer, zodat we ook de rest van het jaar onze heerlijke kroketten kunnen blijven leveren.